Avatar

Dračí megaluk

Draci nepotřebují luky, neboť plivou oheň. Jeden drak se ale narodil bez této schopnosti. Nechal si proto vyrobit luk, který je v mnoha ohledech nebezpečnější než nějaký plamen z tlamy!