Avatar

Hydra

Luk schopný vystřelit tři šípy už známe. Ale luk, který každému šípu udělí vlastní dráhu letu? To je novinka. Jeden letí rovně, druhý obloukem zleva a třetí zprava. Pak se potkají v těle nepřítele.