Avatar

Hůlka mořské panny

Hůlka mořské panny má na sobě mnoho nebezpečných výstupků. Její tvůrce se evidentně nechal inspirovat morfologií mořských panen a jejich tělesných proporcí a zkombinoval je se svými znalostmi palcátů a úderných zbraní. Vše je vymodelováno tak, aby výstupky při úderu působily devastující zranění.