Avatar

Bublinková šavle

O zlatých kouzelných bublinkách, které se v Zepplandii čas od času objevují toho bylo napsáno hodně. Těmito bublinkami se po mnohasetletých pokusech, kdy jich obrovské množství prasklo, podařilo vyložit a ozdobit bojovou šavli. Je to trochu nezvyklé používat na vykládání takhle nestabilní bublinkový materiál, ale když si Zepplanďan něco usmyslí, tak se to většinou povede.