Avatar

Žabí luk

Ve Vampirii občas některé žáby přerostou a už neskáčou, ani nelezou. Jen jako velké balvany čekají, až je uctívači kultu Velké Žáby nakrmí. Svým nejvěrnějším kněžím žáby darují své nohy, které už v tomto stadiu balvanu nepotřebují. Žabí nohy jsou úžasně pružné a tak stačí provázek a obávaná zbraň je na světě.