Avatar

Meč osudu

Po Meči osudu touží nejmocnější Proslulí vůdci Techlandie i nejděsivější Králové draků. Meč je tak rychlý, že rozsekne vzduch na dvě půlky a právě v mezeře mezi nimi může držitel meče zahlédnout svůj osud.