Před dávným věkem napadl vesmírný démon Pelicamort se svou armádou planetu Overcorner, kde hledal krystaly umožňující cestování mezi dimenzemi. Hodně “hrdinů” před touto armádou zbaběle uteklo, přesto se planeta za cenu obrovských ztrát místních kouzelníků (Overgamerů) ubránila. Přeživší kouzelníci pak zbabělé hrdiny potrestali strašnou kletbou.

Prokletí z úst mocných kouzelníků znělo tak absurdně, aby provinilci neměli téměř žádnou šanci na osvobození: “Za vaši zbabělost se proměníte v kamenné sochy a neprocitnete, dokud s vámi někdo z jiné dimenze nebude hrát karetní hru, ve které prokážete svou statečnost”.

Kouzelníci si však záhy uvědomili, že démon Pelicamort slíbil, že se vrátí a bez zakletých hrdinů nebude nikdo planetu bránit! Kontaktovali tedy naší dimenzi a požádali ji o “vznik karetní hry, aby se prokletí dalo zrušit”. Ti, jež byli kontaktováni, si poselství přeložili tak, že vznikla hra Scratch Wars.

Když setřete stírací vrstvu z karty, osvobodíte tím hrdinu nebo zbraň z prokletí. Hraním budete trénovat jeho statečnost, až zlomíte kletbu navždy.

Osvoboďte dost statečných hrdinů, na obranu Overcorneru před Pelicamortem a jeho pohůnky!

Více informací