Z malých ostrovů obydlených rozmanitými národy, neustále proudí hrdinové a dobrodruzi na velký centrální ostrov “Midlemyst”. Na neprobádaném ostrově plném mytických bytostí hledají slávu, peníze, moc a dobrodružství. Často skončí ve službách mocných lordů, kteří se zde snaží vytvořit nová království. Vy také sloužíte jednomu z králů. Jste velitel posádky v malé pevnosti a bráníte hranice křehké říše. Jednou shromáždíte a vycvičíte neporazitelnou armádu hrdinů, pomůžete svému vladaři podrobit zbytek světadílu a až se Váš pán odebere na věčnost, konečně v tomto světe nastolíte klid a pořádek.