V tomto hernom móde sa oproti sebe postavia 2 tímy hrdinov. Pravidlá k tomuto hernému módu sú dostupné v češtine TU.