Herný mód, v ktorom medzi sebou bojujú 2 balíčky hráčov. Je to herný mód, ktorý sa tiež vyskytuje v aplikácii pri dobývaní územia.