Avatar

Rytíř vidlák

Je velmi těžké odlišit rytíře vidláka od běžného trouby. Kdejaký ničema si nasadí na hlavu plechový kbelík, chopí se vidlí a hned se cítí být rytířem. Jenže rytířství spočívá v něčem jiném.