Avatar

Guvernér Spinbaye

Každý zájemce o post Spinbayského guvernéra musí projít už od dětství tím správným výcvikem a hlavně vzdělávacími dělohrami. Kdo nezná pravidla "Čaj, rum, BUM" anebo "Dělovačky" má jen pramalou šanci získat tento post. Jejich základním vybavením je KPZ (koule, pes a zápalka) tj. věci potřebné pro chod guvernérského děla. A takto dělohrami zoceleného guvernéra nechcete potkat v boji.