Avatar

Námezdní nosič

Námezdní nosiči jsou proslulí velikostí svých osobních zbraní. Každý nosič má svůj osobní kapesní kůl na obranu (někdy i útok). Je to zbraň, se kterou se učí bojovat už od narození a je velmi destruktivní. Zvažte jestli chcete námezdní nosiče najímat na práci, oni toho bohužel o mnoho více než svou osobní zbraň neunesou. Alespoň jsou díky svým chůdám rychlí a tak se mohou stát alespoň nosiči informací.