Hráč postupuje ve svém tahu následovně:

  1. Přičte si energii pro daný tah

  2. Vybere si zbraň

  3. Odečte si energii za použití zbraně

  4. Odečte si akci za použití zbraně

  5. Použije zbraň a vyhodnotí akci.

  6. Pokud má dostatek energie a akcí, pokračuje bodem 2. - 6.

Nakonec vyhodnotí odložené útoky. Pokračuje protivník od bodu 1.