Karty tiskneme velice unikátním způsobem. Každá karta má jiné číselné hodnoty a své osobní jméno, v případě zbraní kód. Tento způsob tisku nám umožňuje vdechnout kartám jedinečnost. Karty tak mohou mít daleko vyšší hodnotu, než je jejich pořizovací cena.