Jak mohou být karty unikátní?
Nemohu se přihlásit do aplikace!
Aplikace se mi nerozběhne!
Nemohu se přihlásit na web!
Ztratil jsem QR od zbraně dříve než jsem ji naskenoval do aplikace, co mám dělat?
Nejde mi naskenovat karty do aplikace!