“Jako otec 2 dětí (8;10) jsem se hru snažil navrhnout tak, aby dokázala zaujmout dnešní generaci školáků, aby je uměla nadchnout a děti byli schopny se do něčeho ponořit, zlepšovat se v tom a hlavně u něčeho chvíli vydržet. Chtěl jsem, aby prozkoumávaly a ne jen povrchně konzumovaly. Proto je motto hry: Stále máš co objevovat!”

Jiří Mikoláš, CEO a game designer hry

Co hra u dětí rozvíjí?

  • Komunikaci
   (děti mezi sebou mění kartičky - vyjednávají o výměně, hledají konsensus)

  • Analytické a strategické myšlení
   (hledání vhodných kombinací hrdinů a zbraní, čtení hry soupeře)

  • Kombinatorické schopnosti
   (práce s pravděpodobností a s rizikem)

  • Fantazii - herní svět je navržený tak, že je v něm téměř cokoliv možné
   (přímo vybízí k vymýšlení vlastních příběhů, hrdinů, zbraní, herních efektů a my tuto aktivitu oceňujeme body do shopu odměn)

  • Sounáležitost
   (děti sdílejí stejný příběh hry = nová šance začlenit se do kolektivu, hra redefinuje role, všichni jsou ve hře někým jiným, vytváří bezpečné prostředí pro komunikaci, spolupráci, soudržnost)

 

Vize
Jak se mohou děti zapojit?